top of page

PÁROVÁ TERAPIA

Tréning hĺbkovej pocitovej komunikácie

Každý vzťah, podobne ako život sám, ide na vlnách. Niekedy sa však tam dole zamotáme. Niekedy dopomôžu udalosti z von, príchod detí do vzťahu, finančná kríza, nevera. Alebo nás rozdeľujú témy z nášho vnútra.

Tie si nesieme zo svojho detstva, napríklad ťažkosti s pocitovou komunikáciou alebo sexualitou. Vzťahová, alebo teda párová terapia ma zakaždým nesmierne očarúva.

Niekedy stačí správne posunúť figúrkou na šachovnici vzťahu a opäť prúdi láska tam, kde predtým sídlil chlad. “V našich vzťahoch napĺňame modely, ktoré sme prebrali od našich rodičov. Častokrát v rôznych situáciách jednáme pod vplyvom automatického pilota, ktorého nastavili oni a my si to vôbec neuvedomujeme.“

Na terapii spracúvame staré zranenia vzťahu, ktoré bránia blízkosti a vášni vo vzťahu. Osvojujeme si hĺbkovú pocitovú komunikáciu, ktorú si nesú ako nástroj do svojho bežného života. A dokážu tak sami spracúvať náročné témy vo vzťahu, bez citových zranení.

Párová terapia dokáže priniesť lečenie do vzťahu, v ktorom sme sa nevedeli dostať jeden k druhému a my môžeme opäť cítit lásku a blizkosť.

Terapia 2 hodiny - 200 euro

Datový_zdroj_4.png
bottom of page