top of page

Konzultácie, poradenstvo, pomenovanie problému, zadefinovanie riešení. Rozhovor obsahuje vhľad do danej témy.
 

Konzultácia 30 min - 50 euro

Konzultácia 60 min - 100 euro

KONZULTÁCIA

TERAPIA 

Terapie u mňa prebiehajú celostne a pracujeme s viacerými úrovňami, skrz prepisy vzorcov, liečenie vnútorného dieťaťa, ku energetickej aktivácii. Prebieha odpájanie klienta od nežiadúcich energetických zväzkov a vplyvov. Následne prebieha energetická aktivácia skrz vyšie JA vstúpenie do vlastnej sily. Otvorenie sa vlastnému vedeniu skrz vyšie JA. Klient si osvojí prácu s vlastnými emóciami a témami, skrz techniku zvedomovania.

​Hĺbkové liečenia a prenastavení v témach: partnerských vzťahov, sexuality, práce, rodičovstva, a celková zmena životných nastavení
 

online 90 min  - 150 euro

osobne 2 hodiny - 200 euro

Párová terapia vhodná pre páry v kríze, alebo pre páry ktoré riešia vzťahový problém, ako komunikácia, sexualita, nastavenia patchworkovej rodiny, alebo iné témy v ktorých nevedia nájsť súlad a zladenie.

 

híbková pocitová komunikácia, zvedomenie a prepisy partn.vzorcov, nové nastavenia

2 hodiny  - 200 euro

PÁROVÁ TERAPIA

AKTIVÁCIA POSLANIA DUŠE

Aktivácia poslania duše, nastavenie pre tvorenie v nových kódoch novej zeme. Z napojenia na svoj zdroj vedomia, v súlade s božou vôľou, pre jednotu, radosť lásku a podporu ďalších bytostí.

Odstránenie blokád prinesených z minulých životov aktivovaných v detstve, ktorými si blokoujeme expanziu poslania. Žitie v plnom prejavení samých seba, v hmote a hojnosti.

PR nastavenie zdieľania svojho poslania s ľuďmi, prejavenie poslania v hmote. Sociálne siete, zdieľanie, akcie, webky, hojnosť.

Záverom terapie je prepojenie sa so svojim vyšším ja, k žitiu v úrovni vedomia. 

Terapia, poradenstvo PR, aktivácia - 3 hodiny - 300eur

EXKLUZÍVNE POLROČNÉ SPREVÁDZANIE

Datový_zdroj_4.png

Dlhodobé individuálne sprevádzanie za účelom plnej transformácie v životných témach. Za účelom posunu do najvyššieho možného potenciálu v danej oblasti. Témy ktorým sa budeme venovať sebaláska, sebadovera, seba-vedomie, vzťahy - rodičia, deti, partner, hlbková pocitová komunikácia, sexualita, práca- poslanie, telo-zdravie....vnútorný pokoj a pocit celitvosti, vnútorná a vonkajšia sloboda. Práca s mysľou, emóciami, telom a schopnosť vystupovať mentálnych vzorcov.

Hlavným cielom sprevádzanie je prepojenie klienta s jeho vyšším ja, k žitiu v úrovni vedomia kde plne dokáže čítať a tvoriť svoju realitu. 

6 mesiacov, 1 a pol hodinová terapia aktivačná terapia a 1 konzultácia 30 min týždenne, 1 hĺbkový aktivačný mikroseminár mesačne, záverečný koučing podľa daných tém 2 hod  - 56 hodín 1:1 - 7700 eur

bottom of page